Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Wifi Analyzer - zlepšete své bezdrátové připojení

IQ TEST - Inteligence

Vítejte na serveru Inteligence.cz, tento server si klade za cíl shromažďovat informace o inteligenci jako pojmu a jeho měření a srovnání.

Inteligence (IQ TEST) je pravděpodobně nejdůležitejší termín, který současná psychologie zná. Mezi laickou veřejností je tento pojem také velmi znám.

Definicí co to vlastně inteligence je, je mnoho a doposud nedošlo ke sjednocení názorů.

"Inteligence je schopnost zpracovávat informace, tedy všechny dojmy, které člověk vnímá."(J. P. Guilford, dlouholetý prezident Americké psychologické společnosti)

"Inteligence je všeobecná schopnost individua vědomě orientovat vlastní myšlení na nové požadavky, je to všeobecná duchovní schopnost přizpůsobit se novým životním úkolům a podmínkám."(Němec Wiliam Stern)

"Inteligence je vnitřně členitá a zároveň globální schopnost individua účelně jednat, rozumně myslet a efektivně se vyrovnávat se svým okolím."(Američan David Wechsler)

"Inteligence je souhrn vjemových, psychomotorických a intelektových schopností."(autor neznámý)

Přesto, že je inteligence vrozená schopnost, lze ji rozvíjet získáváním zkušeností a vystavováním se řešení různých situací, jejich řešení inteligenci vyžaduje.

Inteligenci lze odlišit na:

  • inteligence praktická/konkrétní - schopnost zacházet s předměty a nástroji
  • teoretická/abstraktní - schopnost zacházet s pojmy a znaky a logicky myslet (měřitelná přes IQ testy)
  • sociální - schopnost vycházet s lidmi, umět navázat a udržet sociální kontakt (měřitelná přes EQ testy)

Míra inteligence se dá vyjádřit pomocí IQ (inteligenčního kvocientu). Jeho hodnota se dá výpočítat vydělením mentálního věku (měřitelný testem) s věkem biologickým. Tento výsledek již zohledňuje biologický věk, který do značné míry ovlivňuje úspěšnost testu. Takovýto výsledek je následně porovnatelný v celém spektru věku testujících.

© 2007 webProvider.cz, všechna práva vyhrazena, kontakt, Veškeré přístupy na tento web jsou logovány. Toto logování je nezbytné k zajištění chodu serveru, ochranu před DDOS, ochranu před dalšími typy útoků, zvýšení bezpečnosti uložených dat, apod. Tento log obsahuje z osobních údajů pouze IP adresu.